Zmieniamy się

MODERNIZACJA SALI KONGRESOWEJ

15 października 2014 roku Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o. oficjalnie przekazał teren budowy wykonawcy wyłonionemu w przetargu na Dostosowanie Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki do wymogów przeciwpożarowych. Tym samym rozpoczęto działania związane z modernizacją sali. Zakończenie prac zaplanowano wówczas na koniec lipca 2016 roku.

Po 4 miesicach robót sala wyglądała już zupełnie inaczej niż ją pamiętamy. Prace budowlane trwają. Zdemontowano krzesła i fotele z całej widowni oraz balkonów. Część z nich została zabezpieczona zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz na potrzeby licytacji, zaś postałe zutylizowano. Usunięto także podłogę, która odsłoniła kształt stropu poniższej kondygnacji. Także w pomieszczeniu pod sceną zaszły duże zmiany. Po prezydium używanym jedynie kilka razy podczas zjazdów parii, znajdującym się przez wszytskie lata pod deskami estrady Kongresowej, pozostała juz tylko stalowa konstrukcja wykorzstywana do prac budowlanych i transportowych.

Kolejny miesiąc i sala jest nie do poznania. Wygląda teraz jak antyczny amfiteatr. Niebawem kolejna metamorfoza.
TVN Warszawa: „Kongresowa jak antyczny amfiteatr”.

 

KONGRESOWA - ANTYCZNY AMFITEATR, MARZEC 2015

 

 

Sierpień 2015.

Transformacja Sali Kongresowej trwa. Na wybetonowanej podłodze przygotowanej pod nowe fotele , których zaprojektowanie i wykonanie powierzono firmie Nowy Styl z Krosna, wyłonionej  w przetargu, wyrosło do samego sufitu gigantyczne rusztowanie. Konstrukcja ta umożliwi prowadzenie prac remontowych w obrębie górnego oświetlenia, renowacji rozety świetlika, demontażu siatki i blach otworowych sufitu podwieszanego, starych zdekapitalizowanych ustrojów akustycznych, ale przede wszystkim zabezpieczenia przeciwpożarowego  konstrukcji stalowej i żelbetowej stropu sali.

Jednocześnie na dole prowadzone są prace obejmujące okładanie kanału recyrkulacyjnego płytami ogniochronnymi oraz konstrukcję estrady i podscenia.

 

REMONT SALI KONGRESOWEJ SIERPIEŃ 2015

 

 

Wrzesień 2015.

Trwa demontaż świetlika . To bardzo trudny i czasochłonny etap prac, ze względu na ograniczoną dostępność do tej przestrzeni oraz zakres prac związanych z demontażem poszczególnych elementów świetlika i konstrukcji stropu (rozeta, skrzynie akustyczne). Wszystko jest zespawane na sztywno, zgodnie z powiedzeniem  „nie gniot sa i nie łamiot sa” – Pałac miał być „nierozbieralny”, a przynajmniej Sala Kongresowa.

Kontynuowane są prace związane zabezpieczeniem przeciwpożarowym konstrukcji dachu Sali Kongresowej oraz stropu, tj. malowanie i natryskiwanie masami ogniochronnymi. Równolegle trwają prace renowacyjne uprzednio zdemontowanej stolarki drzwiowej.

 

REMONT SALI KONGRESOWEJ WRZESIEŃ 2015

 

 

Materiał filmowy z prezentujący etap zaawansowania prac modernizacyjnych  Sali Kongresowej:

Listopad 2015.

Na całej powierzchni Sali ustawione są rusztowania niezbędne do prowadzenia prac konserwatorskich świetlika, jak również kontynuowania dalszych prac związanych w zabezpieczeniem przeciwpożarowym jego konstrukcji.

Materiał filmowy z prezentujący kolejny etap zaawansowania prac modernizacyjnych Sali Kongresowej:

 

Luty 2016.

Zima 2016 roku to czas tzw. mokrych prac restauracyjno – konserwatorskich, które uniemożliwiają prowadzenie jakichkolwiek brudnych robót budowlanych wewnątrz Sali. Wszelkie elementy architektoniczno-budowlane takie jak ozdobne gzymsy, płaskorzeźby, ornamenty kolumny z ich głowice, trzony, bazy, stiuki, mosiądzowane kraty wnękowe, tralki balustrad etc. są poddawane pracom konserwatorsko – restauratorskim.

Wszystkie ( bez wyjątku) prace prowadzone są w uzgodnieniu i pod stałą kontrolą Stołecznego Konserwatora Zabytków. Szczególnym zabiegom konserwatorsko-restauratorskim, realizowanym na podstawie osobnego programu konserwatorskiego i osobnej decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków, poddany został ekran akustyczny imitujący paludament (nad estradą) oraz ozdobna rozeta oświetleniowa w centralnej części sufitu podwieszonego widowni. Wszystkie oryginalne ozdobne żyrandole usytuowane w kolumnadzie amfiteatru (29 szt.) zostały również poddane profesjonalnej renowacji.

Ze względu na duże zniszczenie, spowodowane wieloletnią eksploatacją, zdecydowano (oczywiście w porozumieniu ze SKZ) o całkowitej wymianie ozdobnych, mozaikowych parkietów w kuluarach.

Będą zrealizowane odtworzeniowo w sposób możliwie wierny, zbliżony do oryginału na podstawie szczegółowej dokumentacji fotograficznej.

 

 

Marzec 2016.

Trwaja zaawansowane działania nad nowymi fotelami w fabryce Nowy Styl. Zostały już przygotowane prototypy, które aktualnie poddawane są badaniom akustycznym. Fotele przeszły pozytywnie próby akustyczne. Wg przygotowanych i zatwierdzonych projektów wykonano wszystkie prototypy foteli krzeseł i ław,by w każdej chwili móc rozpocząć produkcję wszystkich mebli.

 

 

 

Maj 2016.

W związku z upadłością likwidacyjną lidera konsorcjum firm Mermaid Construction Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Mermaid Properties Sp. z o.o. i Chemtrol Division Teatro S.A., Salę Kongresową przejął Syndyk Masy Upładości. fragm. komunikatu prasowego z 12 maja 2016 r.

„Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy jako inwestor zastępczy odstąpił na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) od umowy nr TA/720/15/2014 zawartej 13 października 2014 r. z Wykonawcą – Konsorcjum Firm Mermaid Construction Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Mermaid Properties Sp. z o.o. i Chemtrol Division Teatro S.A., na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami materiałów i urządzeń dotyczących przebudowy i modernizacji Sali Kongresowej przewidzianych zadaniem inwestycyjnym pn. „Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów przepisów ppoż.”, ponieważ zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.”

 

Sierpień 2016.

Trwają prace inwentaryzacyjne prowadzone przez powołaną komisję wspólną, składającą się z przedstawicieli Syndyka Masy Upadłości i Zamawiającego, związane z odstąpieniem od umowy na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami materiałów i urządzeń dotyczących przebudowy i modernizacji Sali Kongresowej, przewidzianych zadaniem inwestycyjnym pn. „Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów przepisów ppoż.” Zaawansowanie prac w dniu odstąpienia od umowy kształtuje się na poziomie ok. 23% , tzn. wartość wykonanych prac wynosi ok. 9 mln złotych. Jednocześnie prowadzone sa prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji przetargowej, która uwzględniać będzie zrealizowane już roboty w zakresie p.poż jak i planowane znaczne zmiany w Sali Kongresowej, które uczynią ją wielofunkcyjną salą koncertowo-widowiskową.

Określenie terminu ogłoszenia przetargu, będzie możliwe po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych, przekazaniu nam przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej, oraz przekazaniu terenu budowy.

Podanie realnego terminu oddania Sali Kongresowej do użytku będzie możliwe po otwarciu ofert na wykonawstwo, bowiem jednym z istotnych elementów warunków przetargu będzie punktowany, zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji zadania.

 

Wrzesień 2016.

Przeprowadzono w ramach umowy z Nowym Stylem konserwacje 120 oryginalnych krzeseł z Sali kongresowej oraz 30 ław bankietowych ( bankietek). Zabezpieczone i przygotowane do ustawienia, zostały zdeponowane w magazynach PKiN do czasu zakończenia remontu.

Poniżej zdjęcia sprzed i po renowacji.